LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Mọi thắc mắc về chương trình, xin liên hệ với chúng tôi tại:
Jessie Fei
Trưởng Dự án
E. jessiefei@arkkiasean.com
(Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)
Quyên Nguyễn
Quản lý Truyền thông
E. quyen@arkkiasean.com
(Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)
Về FutureU
FutureU là chương trình sáng tạo xã hội kêu gọi học sinh áp dụng năng lực đổi mới sáng tạo của mình vào giải quyết các bài toán xã hội đang tồn tại, thông qua gọi vốn cộng đồng và hỗ trợ từ các cố vấn trong hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.
  • Facebook
  • Instagram