ĐĂNG KÝ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

VÀ CÙNG TẠO RA THAY ĐỔI!

AI CÓ THỂ THAM GIA?

» Người trẻ Việt Nam, đang học tập và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
 
» Học sinh đăng ký theo nhóm có ít nhất 3 thành viên, có thể đến từ các lớp và các trường khác nhau. 
» Mỗi nhóm học sinh có 1 người giám hộ hay cố vấn, có thể là phụ huynh hoặc giáo viên, cam kết hỗ trợ nhóm học sinh xuyên suốt giai đoạn tham gia chương trình:
  • Đại diện cho nhóm học sinh để làm việc và liên lạc với cố vấn và BTC chương trình,
  • Tham gia tất cả các buổi huấn luyện và họp giữa nhóm học sinh với cố vấn và BTC chương trình,
  • Trở thành đại diện pháp nhân và tài chính của nhóm học sinh khi gọi vốn cộng đồng, thương thảo và ký hợp đồng với các bên đối tác (nếu có).
 
» Các nhóm đăng ký tham gia cam kết đi xuyên suốt chương trình nếu dự án được chọn vào các vòng tiếp theo.
 

QUY TRÌNH & CÁC MỐC QUAN TRỌNG

GIAI ĐOẠN 1: ĐĂNG KÝ GIẢI PHÁP CHO CÁC VẤN ĐỀ
Nhóm bạn trẻ lựa chọn một vấn đề xã hội cụ thể do cộng đồng gửi về (xem tại đây), và đề xuất ý tưởng giải quyết của nhóm qua form đăng ký online tại đây.
 
Thời gian: 02/12 - 29/12/19
GIAI ĐOẠN 2: ƯƠM TẠO DỰ ÁN
Công bố Top 20 nhóm có dự án tiềm năng nhất được công bố và ghép nhóm 1:1 với cố vấn phụ trách là Giáo viên của Học viện sáng tạo Arkki.

Nhóm tổ chức khảo sát vấn đề tại địa phương (nếu cần), và tham gia vào workshop tăng tốc phát triển dự án do Học viện Sáng tạo Arkki tổ chức. Sau workshop, nhóm được nhận Cố vấn là Chuyên gia từ Cộng đồng khởi nghiệp.
 
Nhóm dự án và các Cố vấn hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm mẫu, kế hoạch marketing gọi vốn cộng đồng và kế hoạch triển khai dự án.
 
Thời gian: 02/01 - 15/02/2020
+ Chương trình tăng tốc phát triển dự án của Arkki : 12/01/2020
GIAI ĐOẠN 3: CUỘC THI VÀ THUYẾT TRÌNH
Triển lãm và Thuyết trình cộng đồng của Top 20 nhóm để nhận cố vấn hoàn thiện dự án của Hội đồng chuyên môn, và được kết nối tham gia vào các cuộc thi Quốc tế (Giai đoạn 7).
 
Top 10 dự án có tính khả thi cao được Hội đồng chuyên môn bình chọn để tiếp tục hoàn thiện dự án và đi vào vòng Bình chọn ý tưởng.
Thời gian: 16/02/2020
GIAI ĐOẠN 4: BÌNH CHỌN Ý TƯỞNG
Đăng tải video vòng thuyết trình và bài thuyết trình dự án của Top10 dự án lên website và kêu gọi cộng đồng bình chọn.
 
Đồng thời, các nhóm sẽ kêu gọi cộng đồng bình chọn, phản hồi hay cam kết góp vốn, góp nguồn lực và công sức để sử dụng nếu dự án được đi vào vòng tiếp theo.
Top 05 nhóm nhận được nhiều bình chọn và cam kết hỗ trợ nhất sẽ được chọn vào Giai đoạn 5 - Gọi vốn cộng đồng và triển khai dự án.
 
Thời gian: 16/02 - 12/03/2020
GIAI ĐOẠN 5: GỌI VỐN CỘNG ĐỒNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Các nhóm công bố gọi vốn cộng đồng trên nền tảng gọi vốn đối tác của chương trình, với mức tối đa US $5,000, trong vòng 1 tháng.
Sau khi có vốn, các nhóm trực tiếp triển khai dự án trong vòng 2 tháng. Các nhóm liên tục làm việc với Cố vấn và Ban tổ chức để hỗ trợ thực hiện dự án.
Thời gian: 16/03 - 16/06/2020
GIAI ĐOẠN 6: TRIỂN LÃM CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ
Triển lãm và Thuyết trình cộng đồng của Top 5 nhóm về những gì đã đạt được và các bài học kinh nghiệm sau 02 tháng triển khai với Hội đồng chuyên môn bao gồm: UNICEF, các Sở Ban ngành, Văn phòng Lãnh sự, Mạng lưới các nhà cố vấn và đầu tư và các chuyên gia trong cộng đồng Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Ban giám hiệu và Phụ huynh các Trường, Arkki International và Arkki Việt Nam.
 
Nhóm tiếp tục hoàn thiện dự án, nhận vốn và nguồn lực hỗ trợ thêm của các nhà đầu tư và cộng đồng để tiếp tục triển khai dự án, hoặc chuyển giao lại cho cộng đồng địa phương.
 
Thời gian: 28/06/2020
GIAI ĐOẠN 7: KẾT NỐI THAM GIA CÁC CUỘC THI QUỐC TẾ
Kết nối các nhóm tiềm năng tham gia vào các cuộc thi quốc tế, để tiếp tục nhận thêm các chương trình tăng tốc, cố vấn, vốn đầu tư, học bổng và các chương trình hỗ trợ Quốc tế khác.
 

CÁC CUỘC THI QUỐC TẾ

Đề xuất cho học sinh cấp 2:
NTFE's World Innovation Series
Cuộc thi đề xuất ý tưởng sáng tạo xã hội cho các tập đoàn toàn cầu: EY, Citi Foundation, Intuit Education, etc.
Đề xuất cho học sinh lớp 10 – 11:
Entrepreneurship Campus 
Cuộc thi ý tưởng và dự án sáng tạo xã hội toàn cầu do UNESCO tổ chức, có nhiều tương tác với các bạn trẻ từ khắp nơi trên Thế giới.
Đề xuất cho học sinh lớp 11 – 12:
UNICEF's Generation Unlimited - Youth Challenge
Chương trình ươm tạo sáng kiến xã hội toàn cầu do UNICEF tổ chức, với chương trình ươm tạo dự án tại địa phương và mạng lưới cố vấn rất chất lượng tại Việt Nam trước khi đi vào chương trình ươm tạo và cấp vốn ($20,000) toàn cầu.
UNDP's Youth Co:Lab - SDG Innovations Inncubator 
Chương trình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội do UNDP tổ chức tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với chương trình kết nối và gọi vốn từ mạng lưới nhà đầu tư thiên thần.
Conrad Challenge 
Cuộc thi phát minh sáng tạo với giải thưởng là học bổng tại các trường Đại học và các chương trình đổi mới sáng tạo tại Mỹ, do Conrad Foundation tổ chức, với sự hỗ trợ của NASA.
Xem các vấn đề được cộng đồng gửi về, để đề xuất ý tưởng và giải pháp.
Đăng ký giải pháp và nhóm tham dự FutureU.
Về FutureU
FutureU là chương trình sáng tạo xã hội kêu gọi học sinh áp dụng năng lực đổi mới sáng tạo của mình vào giải quyết các bài toán xã hội đang tồn tại, thông qua gọi vốn cộng đồng và hỗ trợ từ các cố vấn trong hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.
  • Facebook
  • Instagram