Th 7, 01 thg 4 | Easter Egg Hunt

Our Annual Easter Egg Hunt

Time & Location

10:00, 01 thg 4, 2023 – 13:00
Easter Egg Hunt, 500 Terry A Francois Blvd, San Francisco, CA 94158, USA

About The Event

Arts and crafts, egg decorating contest, Live music, coffee area & more.

Suggested Donation: $25

Minimum Donation for Entry: $10

All proceeds go to the Sunset Community Center Charity.

Tickets
Giá
Số lượng
Tổng
 • Entry
  $10
  $10
  0
  $0
Tổng$0

Share This Event

Về FutureU
FutureU là chương trình sáng tạo xã hội kêu gọi học sinh áp dụng năng lực đổi mới sáng tạo của mình vào giải quyết các bài toán xã hội đang tồn tại, thông qua gọi vốn cộng đồng và hỗ trợ từ các cố vấn trong hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.
 • Facebook
 • Instagram