Tìm kiếm

FutureU LÀ GÌ?


🌏FutureU là chương trình sáng tạo xã hội nhằm rèn luyện năng lực đổi mới sáng tạo của học sinh trong thực tế, thông qua trực tiếp giải quyết các bài toán xã hội đang tồn tại.

🌏 Học sinh được hỗ trợ thực hiện các dự án xã hội thông qua mô hình gọi vốn cộng đồng (crowd-funding) và gọi nguồn lực cộng đồng (crowd-sourcing).

🌏 Học sinh trực tiếp đề xuất các ý tưởng của mình cho các thử thách được đưa ra bởi cộng đồng. Top 20 đề xuất sẽ được đưa vào vòng ươm tạo và cuộc thi để chọn ra Top 10 dự án tiềm năng cho cộng đồng bình chọn. Top 5 dự án được cộng đồng bình chọn và ủng hộ sẽ được gọi vốn cộng đồng để thực hiện dự án.`


⚡️ Đơn vị tổ chức năm 2019: UNICEF Vietnam, Saigon Innovation Hub (SIHUB) – Sở KH&CN TP.HCM, Vietnam Angel Network (VAN), Học viện sáng tạo Arkki.


👫 Đối tượng tham gia năm 2019: ✅ Trong năm 2019, triển khai cho học sinh cấp 2 và cấp 3 tại TP.HCM. ✅ Học sinh đăng ký theo nhóm có ít nhất 3 thành viên, có thể đến từ các lớp và trường khác nhau, trong đó có ít nhất 1 học sinh đã được rèn luyện về kỹ năng tư duy thiết kế (design thinking), làm mẫu thử (prototyping), và các kỹ năng sáng tạo khác với Học viện sáng tạo Arkki. ✅Các nhóm đăng ký tham gia cam kết đi xuyên suốt chương trình nếu dự án được chọn vào các vòng tiếp theo.


⚡️Mục tiêu giáo dục: ✅Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng làm việc, sáng tạo các phẩm chất Thế kỷ 21 và tư duy khởi nghiệp, tư duy giải quyết vấn đề là nền tảng để học sinh theo đuổi các công việc hoặc các dự án phức tạp trong tương lai, ✅Tăng cường hiểu biết và trách nhiệm xã hội bằng cách tham gia vào đề xuất ý tưởng và giải quyết các thách thức trong cuộc sống, dưới sự hỗ trợ của cố vấn và góp vốn cộng đồng ✅Xây dựng khả năng dẫn dắt và phát triển các dự án thực tế ngay khi còn đang đi học ở trường, ✅Xây dựng sự tự tin, có sự phản tư và khám phá bản thân hỗ trợ cho định hướng tương lai cũng như các định hướng về học tập suốt đời ✅Xây dựng kinh nghiệm làm việc và mở rộng môi trường quan hệ để sẵn sàng hội nhập và tham gia các cơ hội lớn hơn về học tập và nghề nghiệp, cả trong nước lẫn quốc tế.