Tìm kiếm

TẠI SAO LẠI LÀ FUTUREU?


Tương lai vô giới hạn là nơi thế hệ trẻ trở thành lãnh đạo. Ở đó, họ kiến tạo một hành tinh xanh, một thế giới hoà bình, bình đẳng, một cộng đồng toàn cầu quan tâm và chia sẻ cho nhau. Ở đó, tất cả những gì chúng ta tạo ra, tất cả những gì chúng ta vươn tới, đều mang tính nhân văn và gieo trồng hạnh phúc cho nhân loại và hành tinh.


Nhưng đó là tương lai! Còn hiện tại thì sao?


Đó là lý do FutureU ra đời, nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cùng tìm hiểu và quan tâm đến các vấn đề xã hội, cộng đồng. Nhưng quan tâm, mà thiếu hành động thì thật ra cũng chẳng giúp được ai.Trong chương trình FutureU, các bạn sẽ được các thầy cô hướng dẫn, sử dụng phương pháp tư duy thiết kế để thấu cảm, xác định vấn đề, và cùng bàn bạc để tạo ra nhiều giải pháp khác nhau cho vấn đề đã chọn.

Sau đó, các bạn sẽ thử prototype - làm mẫu giải pháp của mình để thử nghiệm để hoàn thiện giải pháp của mình. Đây là cả một quá trình ươm tạo cho doanh nghiệp xã hội mà các bạn sẽ được tham gia, rồi sau đó được gọi vốn để có thể triển khai dự án.


Thật ra, từ lý thuyết đến thực hành, ý tưởng cách nhau xa lắm. Bằng cách cho các bạn sân chơi thực hành và đặc biệt là triển khai dự án, các bạn sẽ học được trong quá trình thực hiện cách hiện thực hoá ý tưởng của mình. Đó, chính là quá trình lớn lên, quá trình vỡ ra và áp dụng được những gì mình đã học. Vậy, gọi là học qua dự án, là phương pháp giáo dục tiên tiến nhất tại các quốc gia phát triển như Phần Lan.


Người trẻ học, không chỉ để giỏi hơn, hội nhập thế giới và tương lai. Người trẻ học, còn là để trở thành những công dân toàn cầu rất người, rất nhân văn, rất giàu tình yêu thương và lòng trắc ẩn, trở thành thế hệ không chỉ biết suy nghĩ mà hành động, vì một thế giới và hành tinh tốt đẹp hơn.


FutureU là thế, là nơi chúng ta cùng kiến tạo một cộng đồng lãnh đạo toàn cầu giàu nhiệt huyết, đậm yêu thương.