ĐĂNG KÝ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

VÀ CÙNG TẠO RA THAY ĐỔI!

AI CÓ THỂ THAM GIA?

» Người trẻ Việt Nam, đang học tập và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
 
» Học sinh đăng ký theo nhóm có ít nhất 3 thành viên, có thể đến từ các lớp và các trường khác nhau. 
» Mỗi nhóm học sinh có 1 người giám hộ hay cố vấn, có thể là phụ huynh hoặc giáo viên, cam kết hỗ trợ nhóm học sinh xuyên suốt giai đoạn tham gia chương trình:
  • Đại diện cho nhóm học sinh để làm việc và liên lạc với cố vấn và BTC chương trình,
  • Tham gia tất cả các buổi huấn luyện và họp giữa nhóm học sinh với cố vấn và BTC chương trình,
  • Trở thành đại diện pháp nhân và tài chính của nhóm học sinh khi gọi vốn cộng đồng, thương thảo và ký hợp đồng với các bên đối tác (nếu có).
 
» Các nhóm đăng ký tham gia cam kết đi xuyên suốt chương trình nếu dự án được chọn vào các vòng tiếp theo.
 

05 CHỦ ĐỀ TRONG NĂM 2020/2021

Là 05 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (Sustainable Development Goals - SDGs) được các nước thành viên Liên Hiệp Quốc - trong đó có Việt Nam - thống nhất và cam kết đưa vào các chính sách chính trị và chương trình hoạt động quốc gia để đạt được trong năm 2030.
english_SDG_17goals_poster_all_languages
CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH
Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
1_1-A2Y3EWTX6V8ISs7zgU_Q.png
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
e-sdg-goals-icons-individual-rgb-11-600x
ĐÔ THỊ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG
Xây dựng các đô thị và các khu dân cư mở cửa cho tất cả mọi người, an toàn, vững chắc và bền vững.
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-12.png
SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.
E_SDG goals_icons-individual-rgb-13.png
HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai.

CÁC MỐC CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRỌNG

Toàn chương trình được triển khai thành bốn chặng (giai đoạn) thử nghiệm! Cuối mỗi giai đoạn, nhóm học sinh cần gửi lại (1) kết quả thử nghiệm thông qua tương tác trực tiếp với người dùng và (2) kế hoạch triển khai cho giai đoạn tiếp theo. Dựa vào chất lượng sản phẩm của học sinh mà BGK sẽ công bố các nhóm được đi vào vòng tiếp theo.

TO BE UPDATED

...

 

KẾT NỐI VỚI CÁC CUỘC THI QUỐC TẾ

Top 10 nhóm học sinh xuất sắc với sản phẩm sáng tạo, có tác động xã hội lớn và đã đưa được sản phẩm ra thị trường sẽ được kết nối tham gia các cuộc thi, chương trình ươm tạo và chương trình học bổng quốc tế để tiếp tục phát triển bản thân và mở rộng dự án.
 
Trong đó, 1-2 nhóm có mô hình kinh doanh bền vững và tính cam kết cao nhất sẽ có cơ hội tham gia vào vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội (SDG Innovation Incubation) thuộc dự án Youth Co:Lab, do UNDP Việt Nam và các đối tác thực hiện. 
 
Nếu tiếp tục vào TOP 3 sẽ được tài trợ Vốn ban đầu và tham gia Chương trình ươm tạo khởi nghiệp tạo tác động xã hội ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

CÁC CUỘC THI QUỐC TẾ

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CHO CÁC TẬP ĐOÀN
NTFE's World Innovation Series
Cuộc thi đề xuất ý tưởng sáng tạo xã hội cho các tập đoàn toàn cầu: EY, Citi Foundation, Intuit Education, etc.
download.png
PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG DỰ ÁN XÃ HỘI
UNESCO's Entrepreneurship Campus 
Cuộc thi ý tưởng và dự án sáng tạo xã hội toàn cầu do UNESCO tổ chức, có nhiều tương tác với các bạn trẻ từ khắp nơi trên Thế giới.
UNICEF's Generation Unlimited - Youth Challenge
Chương trình ươm tạo sáng kiến xã hội toàn cầu do UNICEF tổ chức, với chương trình ươm tạo dự án tại địa phương và mạng lưới cố vấn rất chất lượng tại Việt Nam trước khi đi vào chương trình ươm tạo và cấp vốn ($20,000) toàn cầu.
zwDHAyJN_400x400.jpg
Picture1.png
PHÁT TRIỂN THÀNH KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO XÃ HỘI
UNDP's Youth Co:Lab Project
Vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội (SDG Innovation Incubation) thuộc dự án Youth Co:Lab, do UNDP Việt Nam và các đối tác thực hiện. Nếu tiếp tục vào Top 3 sẽ được tài trợ Vốn ban đầu và tham gia Chương trình ươm tạo khởi nghiệp tạo tác động xã hội ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
44185947_790139341317658_839130035608407
GIÀNH CÁC HỌC BỔNG DU HỌC VỀ SÁNG TẠO
CONRAD Innovation Challenge
Cuộc thi dành cho các dự án, phát minh và sáng chế sáng tạo được NASA bảo trợ, với cơ hội tham gia CONRAD Innovation Summit tại Mỹ và giành học bổng tham gia vào các trường Đại học tại Mỹ.
Conrad_Challenge_logo_sm_whitebckgrnd-50
Xem video hướng dẫn và
đăng ký vấn đề nhóm muốn
tham gia giải quyết!
Các câu hỏi thường được phụ huynh và các nhóm quan tâm!