“Phát minh vĩ đại nhất trên Thế giới

là khả năng sáng tạo của Người trẻ.”

- Thomas Edison

CÙNG HƯỚNG ĐẾN MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Chúng ta đều mong muốn cộng đồng và xã hội trở nên tốt đẹp hơn,
không chỉ cho bản thân mình mà còn cho các thế hệ tương lai.
Sẽ như thế nào nếu chúng ta cùng thực hiện điều này?
Sẽ như thế nào nếu chúng ta chỉ ra các thử thách xã hội cần giải quyết,
và để thế hệ tương lai đề xuất các giải pháp sáng tạo?
Sau khi chọn vấn đề thực tế để giải quyết, các nhóm sẽ sử dụng tư duy thiết kế
để xây dựng giải pháp, marketing để gọi vốn cộng đồng, và thực hiện triển khai dự án. 
 
Mời tất cả mọi người gửi các vấn đề mà bạn thấy trong cộng đồng của mình,
theo 05 chủ đề dưới đây về cho chúng tôi để các bạn trẻ đăng ký và tìm giải pháp nhé!

05 CHỦ ĐỀ TRONG NĂM 2019

Là 05 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (Sustainable Development Goals - SDGs) được các nước thành viên Liên Hiệp Quốc - trong đó có Việt Nam - thống nhất và cam kết đưa vào các chính sách chính trị và chương trình hoạt động quốc gia để đạt được trong năm 2030.
CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH
Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
ĐÔ THỊ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG
Xây dựng các đô thị và các khu dân cư mở cửa cho tất cả mọi người, an toàn, vững chắc và bền vững.
SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.
HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai.
Mời tất cả mọi người gởi các vấn đề mà bạn nhìn thấy trong cộng đồng của mình, theo 5 chủ đề ở trên về cho FutureU để các bạn trẻ đăng ký và tìm giải pháp nhé.
Nếu bạn muốn hỗ trợ cho các dự án, xin mời đăng ký email của mình!

Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn khi Top 10 dự án được công bố và mở cho cộng đồng bình chọn trực tuyến và hỗ trợ.
Về FutureU
FutureU là chương trình sáng tạo xã hội kêu gọi học sinh áp dụng năng lực đổi mới sáng tạo của mình vào giải quyết các bài toán xã hội đang tồn tại, thông qua gọi vốn cộng đồng và hỗ trợ từ các cố vấn trong hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.
  • Facebook
  • Instagram