BÌNH CHỌN NHÓM VÀO VÒNG GỌI VỐN VÀ TRIỂN KHAI!

FutureU là chương trình sáng tạo xã hội nơi các bạn trẻ 12 – 18 tuổi trực tiếp xây dựng và triển khai các dự án, giúp giải quyết các vấn đề cộng đồng và góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.
Trải qua 2 tháng Ươm tạo làm việc miệt mài, các #ChangeMakers đã trình bày một cách thuyết phục mô hình dự án, sản phẩm mẫu, kế hoạch marketing gọi vốn và triển khai tới Ban Giám Khảo để chọn ra Top 10.
Đây là giai đoạn quyết định mà FutureU và các #ChangeMakers muốn lắng nghe ý kiến cộng đồng để chọn Top 5 xứng đáng đi vào vòng gọi vốn cộng đồng và triển khai. Mỗi một bình chọn từ cộng đồng sẽ là tấm vé giúp dự án được triển khai trong thực tế!

 

Mời cộng dồng đánh giá cho 10 nhóm theo các bước sau để lựa chọn ra được Top 05 yêu thích:

- Bước #1: Nhấn vào lần lượt 10 nhóm bên dưới, hoặc vào Choicely để xem tốt hơn trên điện thoại

- Bước #2: Ở mỗi nhóm, nhấn vào nút "play" để xem video thuyết trình và chữ "i" để đọc thông tin mỗi nhóm.

- Bước #3: Bình chọn cho mỗi nhóm từ 1 đến 5 sao, trong đó 5 sao là tốt nhất.

- Bước #4: Thoát ra ngoài để hoàn thiện bình chọn mỗi nhóm và chia sẻ trên trang để mời bạn bè, người thân cùng bình chọn

--
Nếu yêu thích và cảm thấy dự án phù hợp, các cá nhân và tổ chức còn có thể đăng ký hỗ trợ nếu các nhóm được chọn vào vòng gọi vốn và triển khai. Việc hỗ trợ ở đây là tình nguyện, và BTC sẽ chỉ chia sẻ thông tin liên lạc đã đăng ký với nhóm nếu nhóm được vào vòng trong. Đăng ký theo link này trong phần thông tin của mỗi nhóm.
Lưu ý: Đối với người dùng điện thoại, vào Choicely để xem và bình chọn dễ dàng hơn.